סבלה 1 ההיקף הכלכלי של "המגזר השלישי" בישראל, ‭*1997‬