א. "המגזר השלישי" בכלכלה הישראלית

בישראל יש כ 34 , 000 ארגוני "מגזר . "שלישי מדובר בכל אותם ארגונים שנרשמו כדין במרשם העמותות או במרשם ההקדשות ועומדים 1 בקריטריונים של ההגדרה האופרציונלית לארגוני "מגזר . "שלישי ניתוח היקף התעסוקה וההוצאות השוטפות של הארגונים הללו מעלה , כי ל"מגזר השלישי" בישראל יש משקל כלכלי משמעותי המסתכם בקירוב לעשירית מהפעילות הכלכלית הכוללת במשק . מספר המועסקים בשכר ב"מגזר השלישי" ב 1997 היה שווה ערך ל 206 , 305 משרות מלאות - מעל 9 . 7 % מכלל התעסוקה הלא חקלאית במשק כולו ( טבלה . ( 1 אם מוסיפים לכך את העבודה ההתנדבותית המתנהלת במגזר , הנתון המתקבל הוא למעלה מ 245 , 000 משרות מלאות , 11 . 596 מסך התעסוקה הלא חקלאית בישראל . כיוון שרבים מעובדי המגזר עובדים במשרות חלקיות , הנתון המצביע על מספר המועסקים ולא על המשרות המלאות מרשים עוד יותר : מספר המועסקים ב"מגזר 2 השלישי" בישראל ב 1997 הסתכם ב 276 , 000 איש . . 1 על ההגדרה האופרציונלית של המגזר השלישי בישראל ראה נספח . 2 . 2 על פי נתוני סקרי כוח אדם של הלמ"ס . סך ההוצאות השוטפות של ארגוני "המגזר השלישי" ב 1997 עלה על 52 מיליארד ש"ח . סכום זה מקבי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד