ב. גישת מגזר הארגונים ללא־כוונות־רווח

. 1 התפתחות המושג ההתעניינות במגזר הארגונים ללא כוונות רווח בארצות הברית החלה בסוף שנות ה 60 כתוצאה מביקורת ציבורית שנמתחה על קרנות פילנתרופיות . הביקורת הביאה בסופו של דבר לרפורמות במיסוי קרנות , עליהן הוחלט ב 1969 ולמינויה של ועדה ציבורית - ועדת פילר , ( Filer ) שהוקמה בתחילת שנות ה 70 על ידי מנהיגי הקרנות , חברי קונגרס ואנשי משרד האוצר האמריקני . בעקבות עבודתה של הוועדה החלה קהיליית המחקר לעסוק במגזר הארגונים ללא כוונות רווח . ועדת פילר בחנה את השפעת מדיניות המיסוי על רמות התרומה לקרנות ובעקיפין על מעמדם ותפקודם של ארגונים גדולים ללא כוונות רווח , כמו בתי חולים , אוניברסיטאות , מוזיאונים ומספקי שירותים חברתיים . כתוצאה מפעילות הוועדה פיתחה אוניברסיטת ייל תוכנית אקדמית ללימוד נושא הארגונים ללא כוונות רווח , שעסקה בין השאר בשאלת משמעות המושג . הנושא הראשון שבו עסקו חוקרים אלה היה הגדרותיו המשפטיות . ב 1979 הוקם ארגון גג של הארגונים ללא כוונות רווח הפטורים ממס , שנקרא "המגזר העצמאי" . ( sector independent ) ארגון זה , שהקים מחלקת מחקר משלו , מילא תפקיד מרכזי בפיתוח מחקר אמפירי ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד