א. "המגזר השלישי" מהו

ההתפתחויות החברתיות והפוליטיות הביאו במדינות רבות לגידול ניכר במספר הארגונים ללא כוונות רווח , במיוחד בשני העשורים האחרונים . ההתייחסות למכלול ארגונים אלה כאל "מגזר" איננה מובנת מאליה , ולפי הול ( Hall , 1992 ) זהו רעיון חדש ומלאכותי , שהומצא כדי לשרת אינטרסים מסוימים . לטענת הול , ריבוים בלבד של ארגונים ללא כוונות רווח אינו מביא בהכרח למסקנה שמדובר במגזר , ויש להוכיח את נכונותה של טענה זו . השם שנבחר מעיד על כך שהמגזר נייטרלי , ואינו טעון אידיאולוגית כמו מושגים אחרים אותם נפגוש בהמשך . עם זאת "שלישי" פירושו לא ראשון , שני או רביעי , ומתחייבת ממנו הגדרת המגזרים האחרים , או לפחות הגדרת השניים הראשונים . בשם זה נעשה שימוש במיוחד במסגרות בינלאומיות המנסות לעקוף את הבעיה של הגדרות אידיאולוגיות , הקשורות להיסטוריה או לתרבות ספציפית . וכן הוא מקובל על חוקרים מדיסציפלינות שונות המנסים להגיע לדיאלוג בין דיסציפלינרי . בפרק זה נבדוק תחילה את המונחים השונים שהוענקו לקבוצה זו של ארגונים שאינם ציבוריים ואף לא עסקיים . נגדיר האם מדובר ב"מגזר" ומה הם גבולותיו . ולאחר מכן נבחן את המקורות התיאורטיים ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד