פרק ראשון: "המגזר השלישי" - מסגרות מושגיות ותיאוריות