המגזר השלישי בישראל

בנימין גדרון מיכל בר חגי כץ בנימין גדרון מיכל בר חגי כץ המגזר השלישי בישראל בין מדעת רווחה לחברה אזרחית בנימין גדרון מיכל בר חגי כץ המגזר השלישי בישראל בין מדינת רווחה לחברה אזרחית הוצאת הקיבוץ המאוחד  אל הספר
הקיבוץ המאוחד