על הסידרה 'מיתוסים'

לשלושת מיני השקרים שמנה , לפי שמועה מבוססת , בנג'מין ד'יזראלי , " שקרים , שקרים נבזיים , , "וסטטיסטיקה יש להוסיף כמדומה גם "מיתוסים" - מילה רווחת כיום לציון מה שנראה באמונות כוזבות בעיני מי שבא לכפור בהן , לנתץ , לקעקע , לפרק , לפוגג , למסמס אותן . אבל לא כל אמונה כוזבת זוכה לשם המכובד : "מיתוס" אמונות הבל ממין הפחד מחתולים שחורים או מהמספר שלוש עשרה , אמונות שוליות לתפיסת העולם שלנו , אינן נחשבות בדרך כלל למיתוסים ; גם לא תורות מדעיות שאינן מקובלות עוד , כגון הפיסיקה האריסטוטלית או הפסיכולוגיה הביהייביוריסטית . דומה שהמילה קשורה בעיקר לראייה של אנשים את הקבוצה , השבט , העם , הגזע , המעמד שלהם וכיוצא באלה , משהו שמקנה להם , לדעתם , איזה יתרון על אחרים . וגם ההיפך , כמובן . משהו המבטא זלזול בקבוצות אחרות . אמונה כזאת , שלא תמיד היא מנוסחת במפורש , מזינה סיפורים וניזונה מהם , סיפורים רווחים פחות או יותר , מוכרים מילדות , מתועדים במידה זו או אחרת או בכלל לא , ולעיתים קרובות די בשתיים שלוש מילים לסמן אותה . " עליונות האדם , "הלבן למשל , או "טוהר , "הנשק או "המצאת הדפוס בידי . "גוטנברג כדי ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור