אחרית דבר

מה זה מיתוס 1 במה הוא שונה מסיפור רגיל ? בעיני היוונים "מיתוס" הוא סיפור שחוזרים ומספרים אותו שוב ושוב מהזיכרון . 'איליאס' איליאדה' ) , ( ' השיר המיתי הקדום והחשוב ביותר ( מהמאה השמינית לפנה"ס , ( נפתח במילים שירי , מוזה , על חמת אכילס בנו של פלאוס ... המוזה היא בת ?? נמוסינה , אלת הזיכרון . הזיכרון המיתי , שהמשורר הוא דוברו , מקנה ערך למה שנחשב למופתי ותקף , ולכן ראוי לתהילה , כלומר להשמעה מתמדת . על התכנים המופתיים האלה חל המושג . "אתוס" אתוס , משמע מה שחוזר וקבוע , למשל הגשם בחורף , או המקומות שבהם נוהגים בעלי החיים למצוא את מחייתם . אלה נקראים בלשון רבים . "אתיאה" מכאן נגזר המובן המופשט של אתוס : הנוהג הקבוע , סדר הדברים בטבע , בחברה ואף בנפש ( אופי , מידות . ( וכפי שהסיודוס מסביר בפתיחת , 'תיאוגוניה' המיתוס - להבדיל מסתם סיפור - מספר על מה שהיה , הווה ויהיה ? על חוקי ( נומוי ) הכלל ומידותיהן ( אתיאה ) הנדיבות של בני האלמוות , שרות המוזות במתק שפתיים . המובן המופתי , שקשור לעוצמות האתיות ( אלים , הגורל , כוחות טבע , רגשות , גיבורים ) מתגלה בכל מיתוס . הבה נחזור לאותה פתיחה נודעה של...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור