יח. רחיצת הרגליים

מייד היא ביקשה מאוריקליאה שתרחץ את רגלי ההלך , שגילו כגיל אודיסאוס , והוסיפה שכעת הוא דומה לו בוודאי גם בידיו וברגליו , שכן הסבל מזרז את הזיקנה . הדברים האלה עוררו את השפחה לבכי , וכשהסתכלה בקבצן , אמרה שוודאי גם אדונה האהוב מחזר כעת על פתחי ארמונות בניכר , ואולי גם בו מזלזלות השפחות כפי שנהגו בבית הזה . לכן היא חומלת עליו , ובחפץ לב תרחץ את רגליו , מה גם שעד היום היא לא ראתה איש שכה דומה לאודיסאוס , הן במראהו והן בקולו . אך כשנטלה השפחה הזקנה את הקערה הנוצצת והחלה לצקת לתוכה מים קרים ומים רותחים , נזכר אודיסאוס בצלקת שבירכו , והתיירא שמא תמשש אותה אוריקליאה כשתרחץ את רגלו , וכך תחשוף את סודו . לכן סטה מהאש וישב באפילה . הצלקת נטבעה בבשרו של אודיסאוס כשביקר כעלם רך בבית אוטוליקוס אבי אמו . בערב ערך אוטוליקוס כירה לכבוד נכדו שבגר , ולמחרת יצא אודיסאוס עם דודניו לצוד בהר פרנסוס . הציידים והכלבים החרידו חזיר בר ענקי שרבץ בסבך . אודיסאוס הסתער עליו בחניתו , ולפני שדקר אותו למוות הספיק החזיר לנעוץ את ניבו עמוק בירכו , עקר מהבשר אך לא פגע בעצם . בני אוטוליקוס השכילו לעצור את שטף הדם , משחו ב...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור