ז. סקילה וכריבדיס

כשקולן של הסירנות לא נשמע עוד , הוציאו המלחים מאוזניהם את הדונג הרך והתירו את אודיסאוס . עד מהרה נראה לפניהם עשן מתאבך ונשמע סאון משברים , עד שכולם נבהלו והמשוטים נשמטו מידיהם . אודיסאוס עבר מאיש לאיש ובחיבה עודד את רוחם . הוא הזכיר להם שכבר התנסו בסכנות , וכפי שניצלו מיד הקיקלופ , יש תקווה שגם כעת ייחלצו , אם יחתרו במרץ במשוטיהם . מהנווט הוא ביקש שלא יסטה אל העשן ושפת המערבולת , אלא ינהג סמוך לצוק . את סקילה הוא לא הזכיר באוזניהם , כדי שלא ירפו מהמשוטים ויתקבצו נפחדים בתוך הספינה . הוא עצמו אחז שתי חניתות , ובעומדו ליד החרטום התאמץ לגלות את המפלצת , עד שעיניו עייפו מלהביט בסדקי הסלעים האפופים ערפל . נאנקים חתרו האנשים לתוך המיצר , בין סקילה לכריבדיס . כשהקיאה כריבדיס את המים , רתח הים כקלחת מעל אש והקצף כיסה את ראשי הסלעים , וכאשר שבה וגמעה אותם אל קרבה , הרעיש שטף השפל את הסלעים מסביב ונחשפה קרקעית הים המכוסה חול שחור . למראה כריבדיס החווירו החותרים מאימה , אלא שבאותו רגע הגיחה סקילה , וחטפה מתוך הספינה שישה מלחים שהיו מהטובים והחזקים בין אנשי הצוות . כשהביט אודיסאוס לאחור , הוא הבחי...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור