ד. קירקה

תחנתם הבאה היתה אייאןה , אי שנמצא לא הרחק ממשכנה של אאוס , אלת השחר , ומהמקום שבו מתנשא הליוס עם מרכבת השמש . באי הזה ישבה האלה קירקה יפת השיער , בתו של הליוס ואחותו של איטס מלך קולכיס . תשושים ומדוכדכים הם עגנו בחוף , ויומיים שכבו ליד הספינה באפס מעשה . בשחר היום השלישי יצא אודיסאוס לסייר בסביבה , הבחין בעשן שהתאבך מעל יערות ושטחי שיחים , והסיק שמישהו שוכן במקום . בדרכו חזרה ראה צבי גדול שיצא מהסבך לשתות בנהר , ומחץ אותו בחנית . לאחר שעקד את רגלי הצבי בחבל שקלע מנצרי ערבה , נשא אותו בעמל כשהוא נתמך בחניתו . את החיה המפוארת השליך אודיסאוס ליד הספינה , ואז עבר מאיש לאיש ועודד אותם בחיבה , באומרו שעדיין לא נגזר עליהם למות , ולכן על אף היגון מוטב שיאכלו וישתו . האנשים נטלו את ידיהם , הכינו את הסעודה הטובה , ועד רדת השמש אכלו מבשר הצבי ושימחו את ליבם ביין . למחרת כינס אותם אודיסאוס , והודיע שאמנם הם איבדו את דרכם ומבחינה זו אין עצה , ובכל זאת , על פי העשן שראה דומה שבאי הנידח הזה יש מקום יישוב . לשמע דברים אלה נזכרו האנשים באנטיפטס הליי !? טריגוני ובקיקלופ הנורא שאכל את חבריהם , ובשברון לב...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור