ו. מות הקטור

כשראה המלך ? ריאמוס איך אכילס הענק רודף את הטרויאנים וטובח בהם , הוא ירד מעל החומה וציווה לפתוח את השערים לפני המון הנמלטים . שוב עמדו היוונים לכבוש את טרויה , אלא שאפולון עצר בעדם ; הוא עודד את אגנור בן א ? טנור שייצא ויילחם באכילס , ואז עטף את אגנור בענן , הוציאו משדה הקרב , ולבש את דמותו על מנת להילחם במקומו . אכילס רדף אחריו לאורך הסקמנדרוס , ובהפוגה זו הספיקו הטרויאנים למצוא מקלט בעיר . כעבור זמן מה עצר אפולון , ושאל את רודפו בלגלוג מדוע הוא מתעקש לרדוף אל שאינו כפוף למגבלות אנוש . אכילס גער באפולון על שתעתע בו , ובלית ברירה מיהר לשוב על עקבותיו . פריאמוס היה הראשון שראה אותו כשטס במישור עם כלי נשקו , זוהר ככוכב הכלב המתגלה עם שחר לבשר לבני האדם שרב ומחסור . מעל החומה זעק פריאמוס להקטור שימצא מקלט בעיר ויחוס על חייו למען אביו האומלל , לבל יראה את בניו נשחטים , את בנותיו וכלותיו נסחבות לשביה , ולבל יתגולל גופו הישיש ברחוב לאחר שיגררוהו הכלבים שכילכל בארמון . כך התחנן פריאמוס , ובדברו תלש את שערותיו הלבנות . גם הקבה קרעה את בגדיה והפצירה בבנה שישוב . אבל הקטור לא נענה , אלא השעין את...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור