ג. המלחמה על החומה

עם עלות השחר ערך אגממנון את חילותיו על שפת התעלה , והסתער בשצף על הטרויאנים , שנסוגו במישור עד סמוך לשערי העיר . בשעה זו חל מפנה : קרארן בן אנטנור פצע ברומח את אגממנון בזרועו , והמלך שדמו שתת נלקח במרכבתו למחנה היוונים . אז דירבן הקטור את לוחמיו , ושוב נהדפו היוונים אל הספינות . פאריס שילח חץ ופצע את דיומךס ברגלו . סוק 1 ס פצע בחנית את אודיסאוס , וזה פונה מהשדה בידי מנלאוס . פאריס פצע בחץ את מכא 1 ן הרופא , וכאשר פגע באוריפיל 1 ס , נותר רק איאס שהתייצב בעיקשות , וחסם בכוחו הכביר את הדרך אל הספינות . באותו רגע השקיף אכילס על שדה הקרב , וכשראה ממרחק את 3 סטור מוביל את מכאון , שלח את פטרוקלוס לוודא אם אכן הוא הפצוע , פטרוקלוס שהה באוהלו של 3 סטור , וכששוחחו השניים בחיבה , יעץ לו הזקן שישאל מאכילס את כלי נשקו וייחלץ לעזרת היוונים . אולי יחשבו הטרויאנים שהוא אכילס , וכך יקל להודפם . עם הרעיון הזה , שדיבר לליבו , חש פטרוקלוס אל אוהלו של אכילס . כשהיה בדרכו , פגש את אוריפילוס , ששב צולע על שוקו הפצועה ודמו מקלח . פטרוקלוס נשא אותו בחמלה לאוהלו , השכיב אותו על מצע עורות שוורים , הוציא בסכינו א...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור