היציאה לטרויה

הצי היווני לא יכול היה למוש מאוליס , כי האלה ארטמיס עוררה רוחות צפוניות עזות שהגעישו את מי מיצר אוריפוס . מספרים שהיה זה אגממנון שעורר את זעמה של האלה : הוא הרג בקשתו צבי , והתפאר בפזיזותו שגם ארטמיס לא היתה מיטיבה לקלוע כמוהו . ככל שנמשכו ימי ההמתנה נתערערה רוחו של הצבא . החיילים שוטטו בטלים ונרגנים , הספינות ניזוקו , החבלים נתרפטו , והאספקה אזלה . לבסוף התייצב הנביא קלכס לפני צמד המצביאים , ובישר להם שארטמיס לא תשבית את הסערה אלא אם כן יקריב לה אגממנון את בתו האהובה איפיגניה . נרעש הקשיב אגממנון לדברי הנביא , ובמפח נפש השליך את שרביטו ארצה . אך למרות אהבתו לבתו , הוא לא מצא בליבו עוז להפר את הבטחתו לאחיו ולשלח את המצביאים בחזרה לעריהם . וכך שיגר אגממנון למיקנה את א 1 די ? אוס בלוויית הכרוז טלתיביוס כדי שיביאו אליו את בתו . כדי להוליך שולל את ק ליטיימנםטרה אשת אגממנון , הם הסבירו לה שבעלה הבטיח את איפיגניה לאכילס , וכעת עליו לעמוד בהתחייבותו . כשהגיעה לאוליס , נודע לאיפיגניה שבמקום להינשא לבחיר גיבורי יוון נגזר עליה לשמש קורבן , ובדרך זו להשקיט את הרוחות המנשבות מתראקיה . לעיני כל הצב...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור