התקבצות הגיבורים

איריס , שליחת האלים , דאתה לכרתים ובישרה ל !? נלאוס שהאורח מטרויה חטף את אשתו . הוא חש מייד למיקנה , וביקש מאגממנון אחיו שיקבץ את צבאות יוון כדי לעלות על טרויה . באמצעות שליחים דרש מנלאוס מכל מחזריה של הלנה לקיים את שבועתם לאביה . הוא קרא להם לגאול את כבוד יוון שחולל וללמד את פאריס לקח r והזהיר שאם לא יעשו כן , איש לא יוכל עוד להחזיק לבטח באשתו . הוא עצמו יצא לקבץ את המחזרים בלוויית נסטור הישיש מלך פילוס . אך לא כולם ששו לצאת למרחקים ולהילחם על אשה יפהפייה של גבר זר . אוז יסאוס מלך האי איתקה התחזה למשוגע , וכשהגיעו אל חצרו מצאו אותו חורש במחרשה רתומה לשור ולחמור וזורע חופני מלח . בין מלוויו של מנלאוס היה גם פלמדס בן נאופליוס , שהיה החכם בדורו וייחסו לו המצאות רבות . פלמדס חטף מידיה של פנלופה אשת אודיסאוס את בנם הקטן טלמכוס , והניח את התינוק לפני המחרשה . אודיסאוס בלם מייד את הבהמות , וכך נחשפה שפיות דעתו . מאז שנא אודיסאוס את פלמדס , ולא שקט עד שנקם בו . כשצרו היונים על טרויה , חיבר אודיסאוס מכתב בעל מסר בוגדני שנשלח כביכול לפלמדס על ידי המלך פריאמוס . תמורת שוחד הטמין משרתו של פלמדס א...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור