שבעה נגד תבי

שני בניו של אדיפוס לא הגו חיבה רבה לאביהם העיוור והמודח . יום אחד הם הגישו לו לשולחן מנת בשר שאינה לכבודו של מלך ואב . כשהבחין שקיבל כרע , השליך אותה בזעם ארצה , וקילל את שני האחים שיהרגו בחרב זה את זה . ואמנם השניים לא עיכבו את קךאון דודם כשזה החליט לגרש את אדיפוס וגזר עליו לנדוד מעיר לעיר ולפשוט יד . מכיוון שנתגלה שנולדו מנישואין טמאים , העדיפו תחילה השניים שקראון ישלוט . אך כעבור זמךמה , כשנוכחו שהשמש זורחת כרגיל , לא התאפקו עוד ותבעו את המלוכה לעצמם . הוסכם ביניהם שהם ימלכו לסירוגין , כל אחד למשך שנה , אך בתום השנה הראשונה סירב אטאולןלס לפנות את כסאו לאחיו . פולינייקס הזכיר לו את ההסכם , ועמד על זכותו לקחת את חלקו בשלטון . לאטאוקלס היתה עמדה .-אחרת אילו היתה דעת אחת על מה שטוב ונעלה , היה פס ריב מהעולם . אך לא קיים דבר כמו "צדק" או , "שוויון" אלה מילים בלבד , ואין בהן ממש . פולינייקס ( מובן שמו ( "רב מדנים" לא ויתר . הוא גלה לארגוס , והגיע בלילה לשער ארמונו של המלך אדרסטוס . שם נתקל בטידאוס , בנו של אוינאוס מקלידון , שגם הוא גלה מעירו לאחר שהרג אחד מקרוביו . בין השניים פרצה מריבה א...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור