הולדת תסאוס ונעוריו

אייגאוס בן פנליון מלך אתונה , שהיה חשוך בנים , הלך אל מקדש אפולון בדלפי לבקש עצה . הפיתיה השמיעה לו את דבר האל בשני טורי שיר : הנעלה בגברים , את פיה הזקור של החמת אל נא תפתח בטרם תשוב אל ביתך באתונה . אייגאוס לא ידע לפרש את הנבואה , ולכן בדרכו לאתונה סר לטרויזן והתארח אצל פיתאוס , שנחשב לחכם בדורו . פיתאוס הבין לאיזה מין חמת רמז האל , והחליט להפוך את הנבואה לטובתו . בערב , לאחר שהשקה את אייגאוס ביין עד שהשתכר , הנחה אותו אל מיטתה של בתו אייתרה . אייגאוס שכב עם אייתרה , ולאחר שנרדם , בטרם עלות השחר , שכב איתה גם האל פוסיידון . בבוקר , כשהתעורר במיטתה של אייתרה , ביקש ממנה אייגאוס שאם תלד בן , תגדל אותו בלי לגלות מיהו אביו . כשליוותה אותו , עצר בדרך ליד סלע גדול , הטמין מתחתיו את חרבו ואת סנדליו , ואמר לה שתשלח אליו את בנו כשזה יוכל להזיז את הסלע ולקחה את מה שמתחתיו . אייגאוס שב לאתונה ושקע בטרדות השלטון . לאחיו פלס היו חמישים בנים , ומכיוון שלאייגאוס עצמו לא היה יורש , הם חתרו תחתיו והתייחסו לדודם בזלזול . בינתיים ילדה אייתרה את תסאוס , והוא גדל בטרויזן והצטיין בחוסן , עוז רוח ותבונה . ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור