מלחמת האלים בענקים

לאחר ששב מטרויה , נקרא הרקלס על ידי אתנה לסייע לאלים לדכא את מרד הענקים . גאיה ילדה אותם בתראקיה מנטפי דם הפין הכרות של אוראנוס . היו אלה יצורי ענק נוראים וכבירי כוח . שיער מקורזל צמח על גופם וקשקשי נחש כיסו את שוקיהם . החזקים שבהם היו פורפיריון , אנקןלדוס ואלקיאונאוס . אלקיאונאוס היה בן אלמוות כל עוד נלחם בתחומי מולדתו . מראשי ההרים הם השליכו סלעים ועצי אלון בוערים לעבר משכנות האלים . לענקים היה יתרון על אויביהם : רק בן תמותה יכול היה לנתק את פתיל חייהם , ועל כן נבצר מהאלים להמיתם . גאיה , שידעה זאת , הנביטה צמח שהיה אמור לחסן את הענקים מיד אדם . אך זאוס השבית את המאורות , ובחשיבה שנפרשה על פני הארץ מצא את צמח האלמוות והסתירו . כאשר אתנה גייסה את הרקלס לעזרת האלים , ניטש הקרב במישור ? לגרה . הרקלס ירה חץ באלקיאונאוס , אך הענק קם לתחייה כל עוד נגע גופו באדמה . אז גרר אותו הרקלס אל מחוץ לתחום פלגרה מולדתו , ושם הרגו . וכך , בעזרתו של הרקלס , שבידו היתה הסגולה להמית , גברו האלים על הענקים כולם . כדי לגבור על פורפיריון , השתמש זאוס בהרה כפיתיון : הענק נתקף תאווה , קרע את שמלתה וניסה לאונס...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור