הרקלס ודיאנירה

לליאנילה בת אוינאוס מקלידון היה מחזר , שהרתיע את כל אלה שחשקו בה . היה זה אכלויוס אל הנהר . הוא נהג לבוא אל ארמונו של אביה , פעם בדמות פר , פעם כנחש , ולעיתים בדמות אדם בעל ראש שור שמפלי מים גולשים מסבך זקנו . דיאנירה ראתה איזה בעל צפוי לה , וביקשה את נפשה למות . ואז הופיע הרקלס והתמודד עליה עם אכלויוס . דיאנירה ישבה במדרון גבעה , שמעה את המהלומות , הצריחות והנאקות , והסתירה את פניה מפחד . עד שהושלך הס , ונודע לה שהרקלס ניצח והיא ניצלה . מספרים שהרקלס שבר את קרנו של אכלויוס , וקזאל הנהר נאלץ לפדות ממנו את קרנו תמורת קרן השפע . היתה זו קרנה של העז אמלתיאה , שהיניקה את זאוס כשהיה תינוק והוסתר בכרתים . קרן זו נענתה לבקשותיו של כל מי שאחז בה , ושפעה עבורו משקה ומזון . הרקלס נשא את דיאנירה לאשה והשניים חיו בקלידון . פעם , בשעת סעודה , הביא נער אחד להרקלס מים לנטילת ידיים , ובשגגה שפך אותם על הגיבור . הרקלס הלם בנער באגרופו , ושלא במתכוון הרג אותו . אבי הנער אמנם סלח לו , אך הרקלס בחר לצאת לגלות , והלך עם דיאנירה צפונה , אל קאיקס קרובו שישב בטראכיס . בדרך הם הגיעו לנהר הסוער אואנוס , ופגשו ש...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור