המטלה השתים־עשרה: העלאת קרברוס

כמטלה אחרונה , המטלה השתים עשרה , נדרש הרקלס להעלות ממעמקי השאול את הכלב קרברוס , המוצב כזקיף בשער ממלכת המתים . היה זה יצור שמצווארו צמחו שלושה ראשי כלב , נחש שימש לו כזנב , וראשי נחשים בצבצו מגבו . לפני צאתו הלך הרקלס לאלאוסיס , שם טיהר אותו הכוהן אומולפוס מטומאת דמם של הקנטאורים , והכניס אותו בסוד פולחני המיסתורין של למטר ופרספונה . בטיינרון שבקצה הפלופונסוס ירד הרקלס לממלכתו של הדס . כשהופיע הגיבור בשערי השאול , נסו מפניו כל המתים מלבד שניים ; הגורגונה !? דוסה ומלאגרוס מקלידון . הרקלס רצה לדקור את מדוסה , אך נוכח לדעת שהיא צל חסר חיים . לא הרחק משם פגש הרקלס את ת ? אוס ופריתואוס , ושמע מהם את סיפורם . בלוויית תסאוס ידידו הנאמן ירד פריתואוס לשאול , חדור תשוקה עזה לחטוף את פרספונה אשת הדס . אלא שהאל הזמינם אל "כיסא , "השכחה והם הוצמדו אליו בחוזקה ופקעות נחשים נלפתו סביבם . השניים התחננו בפני הרקלס שיחלץ אותם , אך מכיוון שהאדמה החלה לרעוד תחת רגליהם , רק את תסאוס הספיק הגיבור להציל , ואילו פריתואוס נעזב בשאול . הרקלס התייצב לפני אל המתים וביקש רשות להעלות את קרברוס . הדס הערמומי ניאות...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור