המטלה האחת־עשרה: תפוחי ההספרידות

הרקלס השלים עשר מטלות , אך מכיוון שאוריסתאוס לא הכיר במילוי שתיים מהן ( קטילת ההידרה וניקוי רפתות אוגיאס , ( הוא שלח אותו למטלה האחת עשרה : הוא הרחיק אל הנווה בקצווי מערב , שבו מזמרות ההספרידות , ומענפי העץ המניב תפוחים עטורים עלי זהב קטף את הפירות לאחר שהרג את הנחש האדמוני הנלפף לגזע ומטיל אימה ... את העץ המניב תפוחים מזהב העניקה גאיה כשי כלולות לזאוס והרה . הוא ניטע במקום סתר , ועל תפוחיו השגיחו ארבע "נערות , "המערב ההספרידות , בעזרתו של נחש . את מקומו של העץ ידע נראוס שר הים . הרקלס תפס אותו כשהיה שקוע בשינה ולא הרפה ממנו , על אף שנראוס ניסה להתחמק בלובשו צורות שונות ומשונות . לבסוף פצה האל הזקן את פיו וגילה לו את מקום הסתר . הרקלס הגיע לגן , הרג את הנחש ונטל מהתפוחים . על פי סיפור אחר נקלע הרקלס בדרכו למקום שבו אטלס עומד ונושא את השמים . אטלס , שרצה לנוח , הניח על גב הרקלס את הנטל , יצא לדרך וחזר עם שלושת התפוחים . אבל מכיוון שטעם את טעמו המתוק של החופש , עמד על דעתו שישלים בעצמו את המטלה ויביא את התפוחים לאוריסתאוס . הרקלס לכאורה הסכים , אך הסביר שנחוצה לו שהות על מנת לשים רפידה ע...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור