המטלה החמישית: ניקוי רפתות אוגיאס

התפקיד החמישי שהוטל על הרקלס היה לנקות את רפתותיו של אוגיאס מלך אליס . עדריו של אוגיאם בוססו בדומן שנערם ברפתות במשך שנים , והעלה צחנה שאפפה את כל האזור . הרקלס בא אל אוגיאס והציע לו לנקות את הרפתות תמורת עשירית מהבקר . אוגיאס הקשיב בלגלוג ספקני , ובכל זאת נענה להצעה , בתנאי שהזבל יפונה עד רדת הערב . הרקלס חפר תעלה אל החצר , היטה אליה את הנהרות פניוס ואלפאוס , ומצידה השני של הרפת חפר תעלה שתנקז את המים בחזרה אל אפיקיהם . מי הנהרות שטפו וסחפו את הדומן מהחצר ומהרפתות . אך בערב , כשנשלמה המלאכה , התכחש אוגיאס להבטחתו וסירב לתת להרקלס את מכסת הפרות . הדבר הובא לפני בוררים , ופילאוס בנו של אוגיאס אף העיד ביושר נגד אביו . אוגיאס קצף על בנו , וגירש אותו ואת הרקלס מאליס . הרקלס הצפין לעיר אולנוס והתארח אצל המלך דקס ^ נוס . דקסמנוס היה שרוי בצרה , כיוון שנכפה עליו לארס את בתו מנסימכה לקנטאור אוריטיון . הוא ביקש מהרקלס עזרה , וזה הרג את אוריטיון בבואו לקחת את הנערה ולשאתה לאשה . כשחזר הרקלס למיקנה , סירב אוריסתאוס להכיר בניקוי הרפתות כמטלה שבוצעה כהלכה , מכיוון שלדבריו פעל הרקלס לשם רווח .  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור