עלומי הרקלס

הרקלס צמח לעלם כביר כוח . טובי הגיבורים לימדו אותו לנהוג במרכבה , להיאבק , לאחוז נשק ולירות בקשת . לינוס המהולל לימד אותו לנגן . פעם היכה לינוס בכעס את תלמידו , והרקלס חבט בו בנבל והרגו . אמפיטריאון חשש שתקריות מסוג זה יישנו , ולכן שלח את בנו לחיות בין הרועים . אריה מהר קיתיירון נהג לפשוט על עדריהם של אמפיטריאון ושל תספיוס מלך התקזפיים . במשך חמישים יום רדף הרקלס אחרי האריה עד שהרג אותו בחיציו . בלילות היה הרקלס לן אצל תספיוס , וזה הציע לו אחת מחמישים בנותיו . אך מכיוון שלא רצה להפלות ביניהן , שלח האב בכל לילה בת אחרת אל מיטת אורחו . באפילת החדר לא הבחין הרקלס בהתחלפות הנערות , עד ששכב עם כולן . כששב מציד האריה , פגש הרקלס את שליחיו של ארגינוס מלך בני מיניאס מאורכו ? עוס . ארגינוס העניש את בני תבי על שאחד מהם הרג את אביו . כל שנה פשטו גובים מטעמו על עירם וגזלו מאה ראשי בקר . הרקלס תפס את הגובים , חתך את אוזניהם , אפם וידיהם , קשר את האיברים הקצוצים לצווארם וביקש שיודיעו לארגינוס שאלה הם פיצויי התכנים . כשיצא ארגינוס להעניש את תבי , קטל אותו הרקלס , הביס את בני מיניאס , וכפה על עירם פיצ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור