מלאגרוס ואטלנטה

לאוינאוס מלך קלידו ן ולאשתו אלתאיה נולד בן בשם מלאגרוס . כשמלאו למלאגרוס שבעה ימים , בישרו אלות הגורל לאלתאיה שבנה ימות ברגע שבול העץ , שבער באותה שעה מול עיניה באח , יישרף עד תומו . אלתאיה מיהרה להוציא מהאח את האוד ושמה אותו למשמרת בתיבה . מלאגרוס גדל ונעשה ללוחם מהולל , שהיה חסין בפני כל כלי נשק . שנה אחת שכח אוינאוס לכבד את ארטמיס , כאשר הקריב מביכורי היבול לאלים . האלה הנעלבת שילחה בשדות קלידון חזיר בר נורא , שהטיל פחד על האיכרים ומנע מהם לעבד את חלקותיהם . החזיר היה מגיח ממחבואו , משחית שדות וכרמים והורג בני אדם ובהמות שנקלעו בדרכו . אוינאוס כינס את מיטב גיבורי יוון למסע ציד בעקבותיו של חזיר הבר , והבטיח שעור החיה יינתן כפרס לאיש שיקטול אותה . בין הבאים היו אידאס ולינקאוס בני אפךאוס ממסנה , קסטור ופולידאוקס בני לדה מספרטה , תסאוס מאתונה , אדמטוס מפרי , אנקאיוס וקפאוס מארקדיה , יאסון בן אייסון מיולקוס , איפיקןלס בן א ?? פיטריאון מתבי , פריתואוס בן איקסיון מלאריסה , פלאוס מפתיה ואחיו טלמון מסלמיס , אוריטיון בן אקטור מפתיה שהיה מארחו של פלאוס , אמפיאראוס בן אויקלס מארגוס , ובניו של ת...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור