בלרופון

בלרופון , נכדו של סיסיפוס , הרג בשוגג את אחיו . לכן גלה מקורינתוס והלך אל פרויטוס מלך ארגוס , שניאות לטהר אותו מטומאת הדם . סתנבויה אשת פרויטוס התאהבה באורח , ונטפלה אליו בהצעות שישכב איתה ; ומכיוון שבלרופון מיאן לעלות על מיטת מיטיבו ודחה בנחרצות את חיזוריה , הלכה סתנבויה אל בעלה וסיפרה לו שבלרופון ניסה לפתותה . פרויטוס האמין לדיבה , אך מכיוון שלא רצה להרוג את אורחו , שלח את בלרופון אל אביה של סתנבויה , יובטס מלך ליקיה , וצייד אותו במכתב חתום . במכתב התבקש יובטס להרוג את בלרופון . יובטס קיבל בחיבה את האורח , ואירח אותו על שולחנו למשך תשעה ימים . בבוקר היום העשירי ביקש את המכתב וקרא אותו בלשכתו . כחתנו , העדיף גם יובטס שלא לצאת בגלוי נגד בלרופון , ובחר להמיתו בעורמה . תחילה שלח את בלרופון להרוג את הכימיירה , מפלצת נוראה שבה החזיק אויבו , מלך קריה . לכימיירה היה גוף תיש , שהצמיח מלפנים ראש של לביאה , בתווך ראש תיש יורק אש , ומאחור זנב נחש . בלרופון ידע שהמבצע יעלה בידו רק אם ירכב על פגסוס , הסוס המעופף שנולד לגורגונה ! 3 דוסה . פגסוס היה חביב המוזות ורעה בגני הר הליקון . ברקיעת רגל הוא י...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור