פרסאוס

אקריסיוס מלך ארגוס שאל את האורקל איך ייוולד לו בן זכר . האל ענה לו שבתו היחידה דנאה תלד לו נכד , וזה באחד הימים יהרוג את סבו . אקריסיוס ציווה לבנות מתחת לפני האדמה חדר מנחושת , ובחדר זה כלא את בתו , אבל זאוס חדר דרך הגג כגשם זהב , ובדרך זו הזריע את הנערה הכלואה . היא הרתה וילדה את פרסאוס . אקריסיוס נדהם כשבישרו לו שבתו ילדה בן בתוך כלאה . הוא לא נתן אמון בסיפורה שזאוס הוא אבי הילד , שם אותה עם תינוקה בתוך תיבה והשליך את התיבה לים . גלי הים נשאו את התיבה אל האי קריפוס , ודייג בשם דיקטים משה אותה מן המים . הוא אסף אל ביתו את תאה , וגידל את פרסאוס כבן . ואז חשק בתאה פולידקטס מלך האי , אחיו של דיקטיס . מכיוון שבינתיים גדל פרסאוס והיה לעלם , החליט פולידקטס להיפטר ממנו בעורמה על מנת שיוכל לקחת את אמו בכפייה . באמתלה שהוא עומד לבקש את ידה של היפודמןה הנסיכה מאליס , ביקש פולידקטס ממקורביו שיעזרו לו לאסוף מתנות שיציע כמוהר לאבי הכלה . פרסאוס שמח לשמוע שפולידקטס שם את עינו באשה אחרת , ובעוז עלומים הצהיר שייתן לו כל דבר שיבקש , אפילו את ראשה של הגורגונה ; 9 דוסה . פולידקטס הציע שכל אחד מהנאספים י...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור