ניובה

לניובה ואמפיון מלך תבי נולדו שש בנות ושישה בנים , שעליהם היו אומרים ' את היפים בילדים אשר ראה השמש המאיר ילדה בת טנטלוס , ניובה , אשת בנו של ןאוס , אמפיון . אך ברגע של זחיחות דעת התפארה ניובה שילדיה יפים יותר אף מילדיה של לטו . האלה כעסה , ושלחה את אפולרן וארטמיס שילמדו את ניובה לקח ויהרגו את שנים עשר ילדיה . את הבנים הרג אפולון בקשתו כאשר הם יצאו לציד על הר קיתיירוץ , ואילו את הבנות השמידה ארטמיס בחיציה בשעה ששהו בבית . אפולון הבחין באחת מהן שהסתתרה , והמריץ את אחותו : הביטי , במרתף שפופה בין התיבות עוד נערה ! מהר , חסלי אותה בחץ , לפני שהיא תמצא מחבוא ותיעלם ! מספרים שהנערה הזאת , שנקראה ? לוריס החיוורת" ) , ( " התחננה על חייה לפני ארטמיס , והאלה חסה עליה . אך מקובלת יותר הדעה שכל ילדיה של ניובה נקטלו מחיצי ילדיה של לטו . ניובה קיוותה שגם אותה יהרגו , אך לה שמרו אפולון וארטמיס את העונש הנורא ביותר - לשבת ליד גוויות ילדיה 1 זה שלושה ימים , שפופה מול קבר זה , את ילדיה המתים היא מבכה ומקוננת על יופיים קצר הימים . אדם מוכה אסון איננו אלא צל ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור