אתמס

אתמס , בנו של איולוס ואחיו של סיסיפוס , מלך בבויאוטיה . הוא נשא לאשה את ננןלה , האשה שזאוס יצר מענן בדמותה של הרה כפיתיון לאיקסיון . נפולה ילדה לאתמס את פריקסוס והלה . אחר כך נשא אתמס אשה שנייה , את אינו בת קדמוס , והיא ילדה לו את לארכוס ומליקרטס . בין שתי נשיר של אתמס , נפלה ואינו , שררה איבה . אינו , שהיתה נסיכה ובת הארץ , רכשה את לב הנשים , ובהשפעתה הן קלו בחשאי את הזרעים שנאצרו כממגורות . זרעי החיטה הקלויים נזרעו , ובאותה שנה לא הצמיחה האדמה יבול . רעב פרץ בארץ , ואתמס שלח לדלפי לשאול מה עליו לעשות על מנת שהאדמה תחדש את פריונה . אינו שיחדה את השליחים , והם שבו אל אתמס עם נבואה כוזבת שהיא עצמה שמה בפיהם ; , כדי שיוריקו שדות ותכלה עקרות מהארץ , זבח לזאוס את פריקסוס בנך על הר לפיסטיון . בלחץ התושבים נאלץ אתמס לקחת את פריקסוס אל המזבח . כשעמד לשחוט את הנער , הופיעה אמו נפלה , חטפה את בנה , והושיבה אותו על גבו של איל מצמיח צמר זהב שהרמס נתן לה . ברגע האחרון טיפסה על גב האיל גם הלה ואחזה במותניו של אחיה . האיל ריחף עם השניים מזרחה , לעבר ארץ קולכיס בירכתי הים השחור . כשעברו מאירופה לאסיה...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור