סיסיפוס

זאוס חשק באייגינה , בתו של הנהר אסופוס הזורם בבויאוטןה . הוא נשא אותה בסתר לאי אויינופיה , ושם הרווה את תשוקתו לנערה בהנאה גדולה . התשוקה הזאת הניבה פרי מופלא , עד שהמעשה הפך למשל : בכל פעולה הלב חפץ לא להחמיץ את הרגע ולממש יצרים נפלאים , כמו היצר שהביא למשכב את זאוס ואייגינה , והכתיר בפרי את מתנות אפרודיטה ... פרי אותה תשוקה היה איאקוס , שנחשב לנכבד בגיבורים . הוא נקרא לשמש בורר ומפשר במחלוקות בין מלכים ואף בין אלים , ונעשה לאחר מותו לשופט בשער השאול . איאקוס מלך באי שנקרא מאז אייגינה , על שם אמו . ומכיוון שהאי היה שומם , הפך למענו זאוס את הנמלים לאנשים , ואלה נקראו "מירמידונים" ( על שום מוצאם מהנמלים - . ( "מירמיקס" אשתו אנךאיס ילדה לאיאקוס את פלאוס וטלמון ! . הראשון נשא לאשה את האלה תטיס והוליד את אכילס , ואילו השני היה אביו של איאס . סיסיפוס מלך קורינתוס , שנחשב לפיקח בבני האדם , ידע מי חטף את אייגינה ושמר את הדבר בליבו . כשאל הנהר אסופוס יצא לחפש את בתו שנעלמה , ביקש ממנו סיסיפוס להנביע מעיין שיספק מים למצודת קורינתוס . אסופוס יצר למענו את מעיין פיירנה , ובתשלום גילה לו סיסיפוס את...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור