בנות דנאוס

בנה של איו , אפאפוס מלך מצרים , נשא לאשה את ממפיס בת הנילוס , ונולדה להם בת בשם ליביה . פוסיידון שכב איתה , והיא ילדה לו את בלוס ואגנור . אגנור כונן את מלכותו בפיניקיה , ובנו קדמוס היה מייסדה של תבי . לבלוס נולדו שני בנים , דנאוס ואייגיפטוס , וכשמת נאבקו השניים על ירושתו . לאייגיפטוס היו חמישים בנים , לדנאוס חמישים בנות , ולשם פיוס הציע אייגיפטוס לאחד את המשפחה בברית נישואין בין חמישים בניו וחמישים בנות אחיו . דנאוס נטה אמנם להסכים , אבל בנותיו דחו בשאט נפש את ההצעה . הן סלדו מהנישואים הכפויים ומהחתנים הצפויים להן . דנאוס כיבד את רצונן של בנותיו , בנה ספינה ונמלט עמן לארגוס , מקום הולדתה של איו אם המשפחה . הם הגיעו בשלום לחוף ארגוס , אבל אייגיפטוס ובניו באו בעקבותיהם . כאשר צי הרודפים התקרב , רצו הנערות הנפחדות אל צלמי האלים ונאחזו בהם . כרוז מטעם בני אייגיפטוס ירד לחוף , וחייליו החלו לגרור אותן אל ספינתם . אז הגיע למקום פלאסגוס מלך ארגוס ועיכב בעדם . הכרוז איים במלחמה אם לא יוסגרו הנערות , והטעים שדיני המשפחה מחייבים אותן להינשא לדודניהן . בנות דנאוס המבוהלות פנו למלך ארגוס , וביקשו מ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור