ייסוד אתונה

האתונאים התפארו בכך שאינם פולשים שבאו מרחוק , אלא ילידי הארץ - " . "אוטוכתונים מלכם הראשון , קקרופס , נולד מהאדמה , והיה ממותניו ומטה נחש . בימיו הגיע פוסיידון לאטיקה , ולאות בעלות על הארץ נעץ באקרופוליס את קלשונו בעל שלוש השיניים . אך לאחר שאתנה נטעה שם עץ זית , פסקו האלים שהארץ תימסר לידיה , והעיר אתונה אכן נקראה על שמה . האל הנפח הפייסטוס חשק באתנה . הוא התקין לה כלי נשק , וכשהאלה באה לקחתם התנפל עליה בתאווה . אבל אתנה הגנה על בתוליה , וכשנאבקו פלט האל הפיסח את זרעו על רגלה . האלה מיהרה למחות את הזרע בפיסת צמר , והשליכה את הצמר על האדמה . מהזרע הזה נולד אריכתוניוס , שהיה גם הוא נחש ממותניו ומטה . אתנה דאגה לו , הצפינה אותו בתוך סל והפקידה אותו בידי פנדרוסוס , בתו של קקרופס . כשגדל והיה למלך הציב אריכתוניוס על האקרופוליס פסל עץ גדול של האלה , וייסד לכבודה את חגיגות הפנאתנאיה . בנו פנליון מלך אחריו , ובימיו ביקרו את הארץ למטר ודיוניסוס . דמטר אלת היבולים ייסדה את מקדשה באלאוסיס , ואילו דיוניסוס מסר את הגפן לאיקאריוס . וכך למדו האתונאים את מלאכת עשיית היין .  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור