מרפסה

אפולרן אהב את מרפסה בת אואנו י ס . אלא שאידאס ממסנה , שהיה הגבר החזק ביותר באותו דור , הקדים וחטף אותה מבית אביה במרכבה שקיבל מפוסיידון . אואנוס רדף אחריו עד לנהר ליקורמס , וכאשר נואש מן המרדף והבין שלא יוכל להשיג עוד את החוטף , שחט את סוסיו והטביע את עצמו בנהר הסוער , הקרוי מאז על שמו . עם בינתיים הגיע אידאס מרפסה לנ ^ סנה , רשם חיכה לו אפולון שהתכונן לגזול מידו את הנערה . אידאס היה מוכן להתמודד עם אפולון , אבל זאוס הפריד ביניהם , והרשה למרפסה לבחור בין השניים . מרפסה ידעה שאין לבטוח באהבת אלים , וחזתה שאפולון ייטוש אותה כשתזקין . לכן דחתה אותו ובחרה לה כבעל את אידאס .  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור