חמשת דורות בני־האדם

בתקופת שלטונו של קרונוס יצרו האלים את בני האדם הראשונים . היו אלה בני "דור . "הזהב כמו האלים הם חיו בלי צער , עמל או זיקנה , ובילו את ימיהם במצהלות ובחגיגות . האדמה העניקה להם מפירותיה ביד רחבה . היה להם שפע של צאן בקר ונכסים , והם חיו בשלום , חביבים זה על זה ועל האלים . המוות בא על בני דור הזהב כמו תנומה . במותם הם הפכו לדיימונים -יצורים אלוהיים המרחפים על פני הארץ ודואגים לבני האדם . הם מצילים מפגעים , מעניקים עושר ומשגיחים שייעשה צדק . כשזאוס תפס את השלטון , יצרו האלים האולימפים את בני "דור . "הכסף בני דור זה היו גרועים מקודמיהם במראה ובמידות . עד גיל מאה שיחקו כילדים שוטים , כל אחד בחסות אמו , וכשבגרו התקוטטו בטיפשות ופגעו זה בזה . גם לאלים לא הביעו תודה במנחות . עד מהרה מאס בהם זאוס והשמיד אותם . ואז יצר זאוס מעצי המילה הקישחים את בני הדור השלישי , שנקרא "דור . "הנחושת בניו של דור זה הצטיינו בכוח ועוז . היו להם ידיים ורגליים מוצקות ולב קשה כפלד . הם אהבו רק אלימות ומלחמות , עד שאפילו לחם לא בא אל פיהם . נשקם , בתיהם וכליהם היו עשויים מנחושת , כי הברזל עדיין לא נודע . בני דור הנחוש...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור