דיוניסוס

זאוס התאהב כק # לד , בת קדמום מלך תבי , וכאשר סמלה הרתה לו , נדר מרוב חיבה לעשות כל מה שתבקש . הרה ביקרה אותה במסווה של אשה זקנה , בירכה אותה על מזלה הטוב , ויעצה לה לבקש מזאוס שיופיע לפניה בהדרו האלוהי , כפי שהוא נחשף לעיני אשתו . בכך המיטה כיליון על סמלה . זאוס , שנאלץ להיענות לתחנוניה , בא אליה כברק ושרף אותה . בעוד מועד הוא חילץ את העובר מגופה , טמן אותו בירכו ופרף אותה בסיכות זהב . כשתמו חודשי ההריון , פתח את הירך וילד את דיוניסוס . הרמס מסר את התינוק האלוהי לידי הנימפות בהר ניסה , שהסתירו אותו במערה , טיפחוהו והאכילוהו דבש . בניסה המציא דיוניסוס את היין . אבל הרה לא חדלה לרדוף את הילד , מצאה אותו והיכתה אותו בשיגעון . מאז נאלץ האל לנדוד , ולכל מקום שאליו הגיע הביא עימו את הגפן ואת היין . בדרכו ליוו אותו במחולות וצהלות הסאטירים והנשים המיינאדות ( המשתגעות . ( הן נשאו תירסוסים ( ענפי שומר עטורי קיסוס ואיצטרובלים , ( התעטפו בעורות עופרים וחגרו למותניהן נחשים . דיוניסוס הגיע למצרים ונתקבל אצל המלך פרוטאוס . ממצרים יצא להודו . הוא חצה את הפרת על גשר שהצמיח מגפנים ומקיסוסים , וצלח את ה...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור