המיתולוגיה היוונית

אהרן שבתאי prrx שבתאי , יל > ד תל אביב , לםד יוונית ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים , כסררבוז בפאריס , והשתלם גס באוניברסיטאות קיימברידג' רכרקלי . לימד באוניברסיטה העברית כמרצה בהוב לתולדות התיאטרון , וכיום הוא מרצה לספרות יוונית ושירה בחוג לתורת הספרות באוניברסיטת תל אניב . אהרן שבתאי הוא אחד המשוררים הבולטים בישראל , מתהילת שנות השמרנים ואילך הוא מפרסם בהוצאת שוקן את סידרת תרגומיו לדראמה היוונית בלוויית מבואות מקיפים , הערות ונספחים מן השירה וההגות היוונית הקדומה . על סידרת תרברטיס זו זכה כפרס טשתיחוכסקי לשנת -1999 דעילוס כחזית העטיפה : SDS ראש אפולןן , מקדש זאוס באולימפיה עיעוכ העטיפה : תמיר להכ ררלםסר  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור