אותות סתומים

זמן מה אחרי מותו של שבתי צבי עמד נתן העזתי בתפילה וקרא אל אלוהים . אז הופיע כדור של אש ועליו בוערות אותיות השם המפורש . הכדור התחיל להתגלגל על ראשו ועל גופו של נתן . קירות הבית התחילו לזוע ולהזדעזע . אחר כך כיסה ענן גדול את הארץ והמראה נמוג . כל המתבוננים נפלו על פניהם מפוחדים ותמהים כאחד ולא הבינו את פשר החיזיון המוזר ומה רוצה מהם אלוהים . אחרי מות שבתי צבי נגלה מגיד בחלום ליוסף בן צור שהיה איש פשוט , בור ועם הארץ . המגיד טיהר אותו בקנקן המים שבידו , הראה לו את שבתי צבי מתהלך בשמים עם נתן העזתי ואמר לו שזה אכן היה משיח בן דוד וזה נביא האמת שלו . ואתה , אמר ליוסף , משיח בן יוסף . אחר כך הופיע המלאך רפאל ומסר לו את האלף בית המקורי שניתן בסיני לפני חטא העגל . כשקם יוסף בבוקר ידע לקרוא בתורה וכל צפונותיה היו גלויות לפניו . הוא התחיל להתנבא ולפרש סודות ועורר פליאה גדולה . גם עור פניו קרן כפני משה בשעתו ואי אפשר היה לגשת אליו . גם לדניאל בונאפוס נגלה המשיח שבתי צבי מאחורי פרגוד מתוח בשמים . פניו בערו באש וכשהרים את ידיו רעשו עליונים ותחתונים . ועוד הופיע שבתי צבי לבעש"ט בשנתו ומשך אותו במור...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור