אישתו של המשיח

שנים לא רבות לפני כן חיה באוקראינה אישה יהודייה שהיתה נשואה לאיש תמים וישר דרך בשם ישי בן יהודה . היא היתה עקרה והתפללה ימים רבים לאל שיפתח את רחמה , עד שהרתה וילדה בחג הפורים ילדה שקראה לה שרה . כשהחלה הילדה לגדול הדהימה את כל רואיה ביופיה הנדיר . אלא שהוריה כמו חזו את פרעות ת"ח ות"ט העתידות לפרוץ והחביאוה כמה שנים לפני כן במנזר . היא גדלה בין הנזירות ושכחה את עמה ואת מורשתה . משפרצו הפרעות לא חסו הקוזאקים גם על המנזרים הקתוליים , והנזירות ברחו עם הנערה והתחבאו במערה אחת . אל המערה ההיא חדר בלילה אחד בשנת ת"ח איש בעל קרניים . הוא נצמד לגופה של הילדה הישנה , לפת אותה והרים אותה עירומה באוויר הלילה הקד . אחר כך המריא עם הילדה המבועתת לשמים , טס איתה מעל אירופה הקודרת והנחית אותה בבית קברות יהודי אחד מרוחק מארץ מולדתה . שם סיפר לה שהיא יהודייה , שהוריה נרצחו בפרעות חמליניצקי ושהוא אביה , ונעלם , מותיר אותה בוכה וחרדה בבית הקברות הקר והזר . בבוקר המחרת באו יהודי המקום לקבור מת אחד ומצאו ילדה עירומה בוכה על מצבה אחת . הם חשבו שזהו כישוף , אבל מקובל אחד שהיה ביניהם אמר שזהו סימן לתחיית המתי...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור