עולם ישן עדי יסוד נחריבה

מאוחר יותר נודעו עוד פרטים אודות הקץ החמקמק : במלחמת גוג ומגוג יצטרפו אל האל עצמו במלחמתו בכל הגויים אבות האומה , רועיה ונסיכיה : אדם , שת , אנוש , מתושלח , אברהם , יצחק , יעקב , משה , אהרון , שאול , שמואל , דוד , עמוס , צפניה , אליהו , מלכיצדק , ישי וחזקיהו . אחת ממטרותיו העיקריות של אלוהים במלחמה אחרונה זו תהיה השר החזק והמר מכל שרי אומות העולם - השר הממונה על עשיו , אדום ורומי . לאחר נפילתו ייצא המשיח לכבוש את ארץ ישראל ולגרש משם את אדום ואת ישמעאל , הלא הס הנוצרים והמוסלמים . לבסוף ייצא האל עצמו לסגור את החשבון העתיק מכולם , לנצח סופית ובאופן בלתי הפיך את עמלק . במקביל למלחמות בארץ אמור היה אלוהים לצאת למלחמה לטיהור הרקיע , לעלות על סמאל ולמגר את אימפריית הסיטרא אחרא . יש שסיפרו שהוא יעמיד את סמאל לדין עם אחד מעוזריו הראשיים - דוביאל . הוא יאשים אותם בכך שמלאכת הקטגוריה המתמדת שלהם בבית דין של מעלה היא שגרמה לו להרוס את ביתו ולהגלות את בניו . אחר כך עתיד אלוהים לגזור עליהם שאות של גיהינום תוטבע במצחם והם עצמם יוטלו לגיהינום . לפני כן אמורים מיכאל וגבריאל לקשור אותם בשלשלת אש ולהולי...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור