מיהו משיח

אם בכל זאת היה המשיח אמור להגיע בזמן מן הזמנים ואם בכל זאת היו ישראל עתידים לראות אותו , לא התברר לגמרי איך הם אמורים לזהות אותו . היו שאמרו שהוא עני ורוכב על חמור והיו שטענו שהוא לובש בגדי חמודות . היו שאמרו שהוא מוכה ומצורע ומלחך עפר והיו שאמרו שיבוא מן השמים מלווה במלאכים . היו שסיפרו שאמנם הוא לבוש בלויים ובזוי , אבל בסוף הימים יסיר את בלואיו וילבש בגדי נקם . היו שאמרו ששמו דוד , היו שסברו ששמו אפרים , רבי שילא אמר ששמו שילה ורבי חנינה אמר ששמו חנינה . היו שאמרו ששמו מנחם בן חזקיה והיו שחשבו ששמו מנחם בן עמיאל . היו שנודע להם שהוא נולד בבית לחם ביום החורבן והיו ששמעו שהוא נולד בבית נבוכדנצר בבבל והונח בנינווה או ברומי לחכות שם לגאולה . אליהו היה אמור להכריז על בואו של המשיח . הוא עצמו היה אמור לבוא לפני המשיח , להכריז שבאה ישועה לעולם ולבשר לארץ ישראל שהסתיימה תקופת הציה והשממה שהיתה נתונה בה . אז היה צריך לבוא המשיח . בתחילה , כשרק יגיע , אמרו , ייתפס ויעונה . קורות ברזל יונחו על צווארו , גוו ייכפה לארץ והוא כמעט יכרע תחת הנטל . אז יזעק למרום אבל אלוהים עתיד לומר לו שאם חיכה כל כך...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור