שותפים לדרך

את כל זה התכוון אלוהים לחולל בעצמו . הוא לא האמין עוד בכוחו של קומץ נאמניו המתמעט ותיכנן לפלוש לבדו אל תוך ההיסטוריה , בכל עוצמתו המשחיתה , ולהחריב את המרחב והזמן כפי שעשה כבר פעם במבול . פעמים רבות התבטא שהוא כבר לא תולה תקוות בעזרה אנושית , גם לא של נביא , שליח או משיח . הוא אף הדגיש באוזני הלל הזקן שאין משיח לישראל . אלא שהוא לא היה לגמרי עקבי בעניין זה וכבר בדברים שאמר לנביאים הסתמנה האפשרות שאולי בכל זאת ייעזר לצורך העניין באדם אחד או יותר . דובר על חוטר מגזע ישי שיבוא ויכה עמים ברוח שפתיו ובשבט פיו בלבד . לזכריה נאמר שיבוא מישהו עני ורוכב על חמור , שידבר שלום אף לגויים . הוזכר גם כורש מלך פרס כמשיח האל . המקובלים פגשו את המשיח במקום מיוחד ברקיע ששמו היכל קן ציפור . נודע להם שהוא עתיד לרדת משם בזמן הגאולה ולהתגלות תחילה בגליל . במקביל להתגלותו בגליל תיפתח מלחמה קשה בין הכוכבים במרום . אחר כך יעלה המשיח שוב לשמים ויירד שוב לארץ בתוך עמוד אש , לובש לבושי קנאה ונקם ולראשו כתר שבו חקוקים שמות קודש ; זה הכתר אותו חבש אלוהים כשטיבע את המצרים בים . אחר כך תצא אש הדין הקשה העצורה בספירת מ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור