דרכים עקלקלות

אבל המלך היסס . הוא אמר שהגיעו לאוזניו שמועות על אלוהיהם העתיק , הזועם והקנא של היהודים , שפועל בהיסטוריה בדרכים מוזרות ועקלקלות . הוא שמע משהו על כל מיני מכות שהנחית האל הנשכח ההוא על פרעה לפני מאות שנים וחשש שגם לו ולממלכתו יאונה רע בשלו . אבל המן בא מוכן היטב להיסוסים מסוג זה . הוא אמר למלך שאלוהי היהודים שקרע את הים והנחית מכות על פרעה כבר תש כוחו . הוא זקן ואינו יכול עוד לעשות כלום . לראיה : נבוכדנצר עלה על ביתו , החריב את עירו והגלה את בניו והוא לא עשה דבר . מלבד זאת , אמר , ידוע שאלוהי היהודים שונא זימה . הוא ערך טבח של ממש בעמו שלו רק משום שהתמזמזו קצת במדבר ליד איזה עגל . לכן , אמר , אם נגרום ליהודים להתהולל ולעשות קצת חיים , אלוהיהם יתן לנו יד חופשית לטבוח בהם כמו אז . המלך הסכים והם ערכו מישתה ליהודים . מרדכי ניסה להניא את היהודים מללכת למישתה המלך , אבל רבים מאוד הלכו , כמו למישתה הראשון , התהוללו , שתו את יין שושן המשובח ואכלו לתיאבון את מעדניה , שלבטח לא היו כשרים אבל נעמו מאוד לחיך . רק כשהבינו היהודים את משמעות מעשיהם התעוררו לאבל , צום ומיספד . אלה גברו כאשר משה שלח את...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור