עמלק

אחר הדברים האלה קידם המלך את אחד היועצים - המן בן המדתא האגגי מזרע מלכי עמלק . וזאת לדעת - עמלק היה אי פעם נכדו של עשיו שהיה לאביו של עם קדום ומדברי . עם זה זינב בנחשלים שהזדנבו מאחורי מחנה ישראל בצאתם ממצרים , בהיותם עייפים ויגעים ומפוחדים וכבר לא האמינו בדבר , בוודאי שלא באלוהים . אחר כך נלחמו העמלקים עם ישראל במדבר , ברפידים . יהושע בן נון נלחם בהם אז במישור המדבר למטה , ולמעלה על הגבעה עמדו משה , חור ואהרון . כאשר הרים משה ידיו למרום גברו ישראל , וכאשר נשמטו ידיו גברו העמלקים . מול ידיו של משה פעלו בצד העמלקי אלף ושמונים ריבוא קוסמים ובעלי אוב . לבסוף תמכו בו אהרון וחור מצדדיו וידיו נותרו נשואות למעלה עד השקיעה . כך התאפשר ליהושע לגבור על עמלק . אז אמר אלוהים למשה לכתוב לזיכרון בספר ולשנן באוזני יהושע שיש למחות את זכר עמלק מתחת השמים . לא רק לישראל , הוטעם , אלא גם לאל עצמו מלחמת חורמה בעמלק מאז ומתמיד ועד דור אחרון . מתוך הדברים נתברר כי עד שלא יימחה עמלק ויימחה זיכרו , לא יהיו האל עצמו ושמו שלמים , כי האל עצמו ושמו פגומים וחלקיים בשל עצם קיומו של עמלק . מצד שני נתברר שעמלק לא יוכ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור