בינה לבינה

בינתיים למטה עשתה גם המלכה ושתי , שהיתה בתו של בלשאצר מלך בבל , מישתה לנשות השרים והנגידים ולכל הנשים אשר בבית המלך ולשלל נשות ההרמון ונשות העינוגים ונערות החיק ולנערותיהן שלהן , עד אחרונת הפורטות עלי מיתר והקטנה שבמתכרבלות לרגלי המלכה לעסות כפותיה על סף שחר מפוהק עם תום ליל אהבה . אלא שבעוד שבמישתה הגברים סבאו יין ויין שרף , כאן לגמו הנשים מיני נקטר וצוף ; ובעוד שהגברים הואבסו הררי בשר עד אפס נשימה , כאן לקלקו הנשים מיני מגדנות , תרגימה ומתיקה ; בעוד שהגברים חגגו בגן הארמון , התכנסו הנשים בחדרי חדרים , בין השאר כדי שאם תקבל אחת מהן לפתע מחזור , תהיה קרובה לחדרי הרחצה . לפני תחילת המישתה ערכה ושתי סיור לנשים בכל חדריה ואגפיה . עם תום מאה שמונים ושבעה ימי מישתה , אחרי שהגיחו אל קירבם נהרות של אלכוהול , התפתחה בין הגברים שיחה מעודנת ומלומדת על עניינים שברומו של עולם . קצין אחד אמר : הנשים ממדי הכי שוות באימפריה . הזדקף כנגדו ממונה אורוות המלך וקרא : מה פתאום ? הפרסיות הרבה יותר שוות ! אז זקף המלך את ראשו מן השולחן , היטיב את יציבת אחוריו על ערימת כריות המשי , מחה את יינו משפתיו והכריז : ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור