דניאל

היהודים הלכו מדחי אל דחי , אבל בכל זאת ניתן היה לדמות לעיתים שהאל לא זנח אותם לחלוטין בגולה . כבר בימי גולת בבל הוא עמד לצידם של דניאל , חנניה , מישאל ועזריה , נערים מגולי יהודה שגדלו וטופחו בחצרו של אותו נבוכדנצר . יש אומרים שהיו סריסים . יש שלא שמעו על כך . דניאל היה הבולט מביניהם . בין שאר כישוריו ידע גם לפתור חלומות כיוסף בשעתו . יום אחד חלם נבוכדנצר חלום ובחלום צלם של זהב , כסף , ברזל , נחושת וחרס . והנה הוטחה בצלם אבן גדולה , ניתצה אותו לרסיסים ואחר כך הפכה להר עצום . כל חכמי בבל לא יכלו לפתור את החלום והמלך ביקש להרוג אותם . הלך דניאל אל המלך וביקש שיינתן לו לנסות לפתור את החלום . הוא התפלל בלילה לעזרת האל ובבוקר שטח את הפיתיון לפני המלך : מלכות בבל היא מלכות של זהב , אחריה תמלוך מלכות נקלה יותר , של כסף , ואחריה אחת ירודה יותר של נחושת , ואחריה רביעית חזקה כברזל אך גם רפה כחרס הנשבר . אבל אלוהים יקים מלכות אחרת , תקיפה יותר , שתפורר את כל המלכויות הללו ולא תעבור עוד מן העולם . כששמע את פיתרון החלום נפל המלך אפיים ארצה לפני דניאל , ציוה להגיש לו מינחה וקטורת , נתן לו מתנות רבות ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור