כלי המקדש

ומה עלה בגורלם של כלי המקדש ? שערי המקדש שקעו וטבעו בארץ ; את הארון , מזבח הקטורת ואוהל מועד הצפין ירמיהו בעזרתו של מלאך אחד במערה עלומה על ראש הר נבו , על הפיסגה ממנה השקיף משה על הארץ וידע שלא ייכנס אליה , שהיא בלתי אפשרית . את חלקם של כלי הקודש הטמינו שימור הלוי וחבריו בעיר בגדד . היתה שם מנורת זהב בת שבעה קנים , ועל כל קן עשרים ושש אבנים טובות גדולות ועוד מאתיים אבנים טובות קטנות ; והיה זהב שציפה את קירות הבית ; והיו שבעים שולחנות של זהב טהור שנעשו מקירות גן העדן שנתגלו פעם לשלמה . שולחנות אלו הזהירו יותר מן החמה והלבנה . חלק אחר של הכלים התגלגל לידיו של דניאל והוצפן על ידו ליד העיר שושן על גדת החידקל . על מקום המחבוא הניח דניאל אבן גדולה וכל מי שנגע בה מת מיד . פעם ניסו כמה אנשים לחפור תחתיה ויצאה רוח סערה ודחפה אותם משם והלאה . את הנדבכים של עצי האלמוגים שנלקחו מסביבתו של עץ החיים בגן העדן , אותם הכין עוד דוד המלך עבור הבית שיבנה שלמה בנו , מסר חלקיה הסופר למלאך שמשיאל . שמשיאל הצפין אותם במקום הנקרא בורסיף . את אלף הכינורות ושבעת אלפי הנבלים שעשה דוד , ואת שאר הצלצלים וכלי השיר ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור