נבוכדנצר

למלאכת החורבן הראשון בחר האל בשליח רב עוצמה ומעללים , נבוכדנצר מלך בבל . זה נבוכדנצר שהיה רוכב על אריות וצלם תנין מפותל מתנוסס על קסדתו , ששמו בלבד העביר רטט וחיל בלב כל העמים ואפילו חיות השדה עבדוהו , שהיה הולל וסובא ומשתגל עם נשים וגברים מכל צבע ואומה , שהטיל הרס , חורבן ואימה מן הנהר ועד הים , מאררט ועד מדיין , אבל מאחורי כל אימתו ופחדו וזוועותיו עמד אלוהי ישראל , אלוהי היהודים שבחר בנבוכדנצר להיות לו שוט וכלי וחרב כדי לשפוך זעמו ועברתו על האנושות בכלל ועל יהודיו שלו בפרט . יש מספרים שנבוכדנצר היה צאצא של שלמה ומלכת שבא , והיה ממפקדי צבאו של סנחריב מלך אשור . כשצר סנחריב על ירושלים ראה נבוכדנצר במו עיניו כיצד עולה המלאך גבריאל על מחנה האשורים ומפיל בו חללים רבים בחרב המגיפה שבידו . מאז ירא נבוכדנצר את אלוהי ישראל ואף לימד את היראה הזו למלך בלאךן בן בלאךן כאשר שימש לפניו . לכן כאשר עלה נבוכדנצר עצמו על ירושלים עשה זאת מן הסתם ברשותו ובשליחותו של אלוהים . והוא עלה עליה בחיל כבד שעוד לא נראה כמותו במחוזותינו עד אז , בבלים ומדיים ועילמים , קשתים ופרשים , תופסי כידון ואוחזי חרב , רכב ברז...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור