סתרי תורה

ברבות השנים איתר אליהו את רבי יצחק לוריא , הוא האר"י , ויעד אותו להמשיך את שושלת החוכמה הנסתרת . כבר לפני לידתו מצא אליהו את אביו בבית הכנסת וסיפר לו שבנו העתיד להיוולד יתחיל להושיע את ישראל מן הקליפות . בלידתו חזר אליהו והתרה באביו שלא ימול אותו לפני שיראה את אליהו בין הנוכחים . ביום הברית עיכב האב את המוהל שעה ארוכה וכל הנוכחים התחילו לתמוה עליו ולגעור בו , אבל הוא חיכה עד שבא אליהו והחזיק בילד בשעת המילה מבלי שאיש ירגיש בדבר . בצעירותו התבודד האר"י שנים רבות במצרים . הוא חיפש את אלוהים בספרים , בתשובה ובסיגופים ולא נענה . אז בנה לו אוהל על שפת הנילוס והתבודד שם עוד עשר שנים . רק אז בא אליו אליהו והתחיל ללמדו סתרי תורה . מן האוהל שעל הנילוס היה מעלה בלילות את נשמתו של האר"י לישיבה של מעלה , שם למד עם הנביאים , עם רבי שמעון בר יוחאי , רבי עקיבא ורבי אליעזר בן הורקנוס . הוא העיד שגם לו היו כל קני הסוף שעל גדות הנילוס קולמוסים וכל הרקיעים גווילים לא היה די בכך לכתוב את כל החוכמה שלמד ברקיעים עליונים . לכן לא כתב מעולם דבר ורק דיבר אל תלמידיו , ובשעה שדיבר היו זיקוקי אש יוצאים מפיו , עמו...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור