רועה נשמרת

בינתיים הגיע רכב האש של אליהו לשער הרקיע , אבל מלאך המוות נעמד שם וחסם את דרכו . הוא פנה בטרוניה לאלוהים וטען שהוא הממונה על המוות ועל נטילת הנשמות והוא לא מוכן שאליהו יועלה לשמים תוך עקיפת סמכותו . אלוהים ענה שרק כדי להעלות את אליהו מן הארץ לשמים הוא בכלל ברא את הארץ ואת השמים . מלאך המוות אמר שזה תקדים מסוכן והבריות עלולים להתחיל לזלזל בסמכותו מכאן והלאה . ענה לו אלוהים שאליהו אינו סתם אדם רגיל , מדובר כאן על קטגוריה מיוחדת . אם אתה רוצה להיווכח בכך , הוסיף , לך אליו ונסה לקחת את נשמתו . מלאך המוות אכן ירד , אבל כמו עם אברהם ומשה גם כאן הוא נכשל . אליהו הכניע אותו , כפת אותו , דרך עליו וביקש להמית אותו . אלא שאלוהים לא הניח לו לעשות זאת . אז הניח אליהו את מלאך המוות הכפות ברכב האש שלו ונכנס בשערי הרקיע . ברקיע התמנה אליהו לכותב ורושם מעשיהם של בני האדם . מלבד זאת התמנה גם למדריך הנשמות בגן העדן . בערב שבת היה מוציא את הרשעים מן הגיהינום ומביאם לגן עדן ובמוצאי שבת מחזירם לגיהינום , אלא אם כן כבר נתמרקו עוונותיהם . במקרה כזה נתאפשר להם להישאר בגן עדן . פעם חרג אליהו מן הדפוס הזה והכניס...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור