17. יעל

גם אחרי שנכנסו בני השבטים לארץ , ספק התיישבו בשוליה ספק כבשו להם נחלות מידי הכנענים בקרבות מרים ועקובים מדם , נותרה רוב הארץ בשלטון כנעני ושבטי ישראל נאנקו לעיתים תחת עולם של שליטי ערי המדינה הכנעניות הבצורות והחזקות . אחד מאלה היה יבין מלך חצור , שהובס לבסוף על ידי דבורה הנביאה מהר אפרים וברק בן אבינועם משבט נפתלי . לאחר התבוסה ירד סיסרא , מפקד הצבא של יבין , ממרכבתו , וברח ברגל משדה הקרב , מותיר את תשע מאות מרכבותיו מתבוססות בנחל הקישון . הוא נמלט אל מאהל בני חבר הקיני , בעלי בריתה של חצור . סיסרא היה מפוחד ועייף עד מוות , אבל נרגע קצת כשאישה יצאה לקראתו וכשדימה לראות רוך וחמלה בפניה . היתה זו יעל , בת חבר הקיני . היא הזמינה אותו להיכנס לאוהל , הרגיעה אותו והבטיחה לו שכאן הוא בטוח ואין לו ממה לחשוש . הוא נכנס בעקבותיה אל האוהל והיא הציעה לו לפשוט את שיריונו ואת מדיו המיוזעים והמרופשים בבוץ ולשכב על משכב העורות הרך שהתקינה למענו . כששכב היטיבה את יצועו וכיסתה אותו בשמיכה . הוא ביקש רק מעט מים , כי היה צמא מאוד , אבל היא הגביהה את ראשו , הניחה אותו בחיקה , האכילה אותו חמאה והשקתה אותו ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור