ליל צלמוות

ובבתי המצרים פנימה התייסרה העיר תחת שבטו של אלוהי שבטי הנוודים והרועים , כפי שסיפר אלתרמן בפנייתו אל נוא אמון הנאנקת :  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור